Jak wybrać dobrą agencję SEO?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że pozycjonowanie jest bardzo ważną częścią strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Godny uwagi jest fakt, że obecnie na rynku działa bardzo dużo firm oferujących pełen zakres usług związanych z SEO. Wybór odpowiedniej agencji nie jest jednak tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Jakie cechy powinna mieć dobra agencja SEO Warszawa?

Umowa na pozycjonowanie

Rekomendowane jest przed podpisaniem umowy z agencją SEO Warszawa bardzo dokładnie przeanalizować jej warunki. Nie można pominąć zapisów dotyczących okresu wypowiedzenia, rozwiązania umowy czy ewentualnych kar umownych. Zdecydowanie najlepszym możliwym rozwiązaniem dla firmy planującej rozpoczęcie współpracy z agencją będzie dopasowanie okresu trwania umowy do swoich potrzeb. Zalecane jest wystrzeganie się firm, które wymagają bardzo długich okresów współpracy, a także wykluczają możliwość ewentualnego wcześniejszego jej zakończenia. Należy dopilnować, by w umowie znalazły się zapisy dotyczące zobowiązań agencji w stosunku do klienta, kar umownych czy wysokości wynagrodzenia. Najlepszą opcją będzie skorzystanie z usług agencji gwarantującej 30-dniowy okres testowy. Dopiero po jego upłynięciu klient będzie miał możliwość podjęcia decyzji, czy będzie chciał kontynuować współpracę. Oczywiście w przypadku wspomnianego okresu testowego nie będą występowały żadne kary umowne. 

Współpraca z opiekunem klienta

Zalecane jest, by klient miał bezpośredni kontakt telefoniczny lub e-mailowy ze specjalistą SEO. Jego zadaniem będzie przede wszystkim nadzorowanie całego procesu związanego z pozycjonowaniem. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że klienci mają do dyspozycji tylko doradców klienta, którzy jak wiadomo nie zawsze będą posiadali odpowiednią wiedzę, by zarówno odpowiedzieć na ich pytania, jak i rzetelnie doradzić. Warto podpisać umowę z agencją, która przydzieli klientowi opiekuna. Pracownik będzie specjalnie przygotowany. Dzięki temu można będzie mieć pewność, że będzie szybko i rzetelnie reagował. Nie powinno się rozpoczynać współpracy z agencjami, do których pytania trzeba kierować na ogólny e-mail w trakcie współpracy.